Disco

Lördag den 5 augusti mellan 18:30-22:30

Deltagare med gröna och vita armband har fritt inträde.