Vill du vara volontär under Drakcupen ?

Det vi söker är skolvärdar och planvärdar.

Är du intresserad, uppge namn och kontaktuppgifter eller

för mer info, kontakta oss på:

drakcupen@gmail.com

.